Technika pádlování

Efektivní silový záběr je určitě tím nejdůležitějším aspektem moderní techniky pádlování. Záběr je souvislý pohyb, kde jedna fáze plynule přechází do druhé. Vyhněte se prudkým přechodům z jedné polohy do druhé. Podle stejných pravidel postupujte i při přenášení váhy těla na pádlo. Na „těžkou“ práci používejte velké svaly zádové, stehenní, ramenní a břišní. Menší svaly na rukou používejte na jemnější práci s pádlem - nasazení, zakotvení, návrat a řízení pádla

Hlavní principy silového záběru

 • Je důležité si uvědomit, že netáhneme pádlo dozadu podél lodi, ale přitahujete sebe a loď dopředu k pádlu. Dobře „ukotvěte“ pádlo, než začnete vyvíjet sílu.
 • Pádlo musí být co nejvíce ve vertikální poloze. Tak bude vynaložená síla nejefektivněji využita.
 • Vertikální poloha platí pro příčný i podélný směr záběru pádla.
 • Táhněte pádlo rovnoběžně s kýlem lodi. Ne rovnoběžně s lubem lodi.
 • Ponoření celého listu pádla do vody musí být tiché, bez šplouchnutí, bublin a cákání.
 • Sílu na pádlo vyvíjejte, když je list pádla před vašimi kyčlemi. Když táhnete pádlo až za svůj bok, „nabíráte“ pádlem vodu, zpomalujete a tlačíte loď dolů.
 • Během silové fáze zapojte celé tělo - velké svaly nohou, boků a trupu. Tlačte pádlo dolů pomocí břišního svalstva.
 • Vyvarujte se nadměrného používání menších svalů na pažích. Svaly rukou slouží hlavně k přenosu síly velkých svalů na pádlo.
 • Když chcete zvýšit rychlost (tempo), zrychlete vytažení a nápřah pádla. Netrhejte pádlem při průchodu vodou.
 • Horní i spodní ruka opisuje tvar písmene „D“. Horní „D“ je projekcí pohybu horní ruky do vertikální roviny. Spodní „D“ je projekcí pohybu spodní ruky do horizontální roviny.
 • Rovná čára horního „D“ je klesnutí horní ruky z roviny očí do roviny ramen během silové fáze.
 • Rovná čára spodního“D“ představuje délku záběru.
 • Oblé části písmene „D“ opisují dlaně rukou během vytažení a nápřahu pádla vpřed.

Neutrální posed (při vytažení)

 • Ramena a kyčle jsou kolmo k podélné ose, kýlu lodě.
 • Nohy rovnoběžně směřují dopředu a kolena jsou lehce pokrčená v kolenou.
 • Chodidla jsou opřená o nožní opěrku.
 • Trup se předklání dopředu v kyčlích v úhlu 5 - 10°.
 • Záda jsou rovná.
 • Váha těla je během všech fází záběru především na hýždi protilehlé k pádlu.
 • Tělo, kyčle a ramena rotují, otáčí se kolem osy spojující rameno a hýždi protilehlé k pádlu.
 • Tělo v pozici uchopení je jako napnutá pružina. Neztrácejte energii, dokud pádlo neklade odpor (dokud není aspoň částečně ponořené).
 • Postup při aplikaci síly a při vytažení je stejný: nohy, kyčle, trup, ramena a paže (vždy odspodu nahoru).

Fáze silového záběru

 

Uchopení / zasazení pádla

 • Záběrová polovina těla (noha, kyčel, trup a rameno na straně pádla) se natočí dopředu. Hýždě a rameno protilehlé k pádlu jsou otočným bodem/osou. Koleno na straně pádla se přirozeně pokrčí (zvedne). List pádla se vnoří do vody buď šikmo, nebo se zabodne do vody z výšky v kladném úhlu. Horní paže se velmi rychle pohybuje přes vrchol zakotveného pádla (viz. „D“ pohyb horní ruky).
 • Trup v kyčlích se naklání dopředu v úhlu cca 20 – 30° a ramena jsou co nejvíc vytočená dopředu.
 • Spodní paže je napnutá. Horní paže je mírně pokrčená, cca 120°. Před začátkem silové fáze musí být pádlo částečně ponořené. Než zaberete, poklesne spodní paže spolu s pádlem. Část váhy těla je přenesena horní paží na pádlo. Buďte trpěliví - neztrácejte rotaci těla, než začnete přitahovat.

Tah (silová fáze)

 • Na začátku silové fáze tlačí noha na straně pádla do nožní podpěry. Bok a rameno na straně pádla se natáčí dozadu a trup se napřimuje. V důsledku toho koleno na straně pádla postupně klesá. Současně začínají zabírat záda a ramena – natáčí se dozadu do neutrální pozice. Část váhy těla se přes horní paži přenáší na pádlo. Trup rotuje dozadu. Bok protilehlý k pádlu tlačí dopředu a protilehlé koleno se zvedá (pohyb jako na kole).
 • Trup a paže fungují jako rám. Ramena jsou zpevněná.
 • Spodní paže zůstává během celého tahu téměř napnutá a pevná. Horní paže je během první fáze záběru stacionární/nehybná a tlačí dolů. Horní paže pomáhá udržovat pádlo ve svislé poloze pohybem ramene a tlakem dolů a dozadu. Udržujte pádlo svisle ve vodě v obou směrech. Zabírejte rovnoměrně. Nezapomínejte, že táhnete loď rovnoběžně s linií kýlu (ne podél lubu který je zakřiven do oblouku) , to znamená ve směru jízdy.
 • Zastavte silovou fázi záběru před kyčlí, než se list pádla dostane do záporného úhlu a začne zvedat/nabírat vodu.

Pravidla, podle kterých byste měli odhadnout, kdy zastavit silovou fázi:

- když se list pádla dostane k vaší kyčli

- když se spodní ruka dostane doprostřed stehna

- když se loket dostane ke kyčli.

Netáhněte pádlo až za svůj bok. Jinak budete nabírat vodu, tlačit loď dolů a výrazně zpomalovat.

 • Při silové fázi je pádlo vedeno dolů. Horní ruka klesá z úrovně očí při zasazení do úrovně ramen při vytažení listu (viz. „D“ pohyb horní ruky).
 • Můžete protáhnout záběr za svůj bok, pokud minimalizujete záporný úhel listu pádla (držte horní rameno zpět) a povedete pádlo dolů, abyste překonali svislou sílu tlačící loď dolů.
 • Na konci silové fáze a během vytažení listu stáčejte bok na straně pádla dopředu. Tlačte bok proti pádlu.

Vytažení pádla a návrat vpřed

 • Vytočte bok na straně pádla dopředu. (viz výše)
 • Vytáhněte pádlo z vody zvednutím vaší horní paže (do pozice 2 nebo 10 hod.) a stočte/řízněte list pádla bokem. Spodní ruka vytahuje list pádla bokem, nahoru a dopředu. List prořízne vzduch, vedoucí je vnější hrana (viz. „D“ pohyb horní a spodní ruky).
 • Pohyb spodní ruky se podobá švihu při házení létajícím talířem. Držte spodní ruku co nejníže, aby list těsně kopíroval vodní hladinu. Zároveň se strana těla u pádla stáčí dopředu, jak je popsáno v části „Uchopení“ . Naučte se naprosto uvolnit během fáze nápřahu To vám umožní novou explozi síly během další silové fáze.

Nejčastější chyby při silovém záběru a jejich náprava

Pádlování pouze pažemi

 • Symptomy: Nezpevněná ramena, ohýbání spodní paže, používání bicepsů k tahu, pádlo se pohybuje jak kyvadlo
 • Řešení: Zpevněte ramena, spodní paži držte pevnou a napnutou, pádlo držte svisle. Zpevněná ramena a paže vás přinutí používat svaly trupu a spodní části těla, které jsou schopné vyvinout větší sílu. Předkloňte se, nehrbte se a natáčejte trup.

Pádlování ve vzduchu

 • Symptomy: List je během silové fáze veden vzduchem, ještě než je ponořen do vody – většinou se šploucháním a cákáním.
 • Řešení: „Zabodněte“ list do vody hned v okamžiku . Pokuste se ponořit list při pohybu vpřed. Pádlo musí být „ukotveno“, ještě než začnete používat sílu.

„Chytání“ vzduchu při uchopení

 • Symptomy: Hlučné nebo nekompletní ponoření listu, doprovázené plácnutím, bubláním a cákáním. List není řádně ukotven a ve vodě prokluzuje.
 • Řešení: Udržujte hranu listu ostrou, upravte úhel ponoření listu, čistě ponořte list pádla než začnete vyvíjet sílu. Je to velmi důležité pro efektivní záběr!!

Dutiny ve vodě při vytažení pádla

· Symptomy: Přetažení pádla příliš dozadu, vytažení listu v negativním úhlu a zvedání vody.

· Řešení: Upravte vytažení listu z vody, kontrolujte rotaci horního ramene – držte ho při vytažení v neutrální pozici, netlačte horní rameno dopředu, vytahujte pádlo natočené bokem.

Nedostatečný přenos váhy těla na pádlo v silové fázi

 • Řešení: Vytáhněte horní polovinu těla ven z lodi nad list. Přeneste váhu těla na pádlo přes zpevněnou horní paži. Nořte pádlo hlouběji. Odlehčete váhu z chodidel.

Pádlování rovnoběžně s lubem/okrajnicí lodi v silové fázi

 • Symptomy: Uvádíte loď do otočného momentu, čímž snižujete efektivitu pádlování.
 • Řešení: Cesta záběru pádla musí být rovnoběžná s imaginární linií kýlu lodi a co neblíže lubu.

Držení pádla příliš blízko nebo daleko od listu

 • Doporučení: Při startu uchopte pádlo těsně nad listem. Potom se posuňte asi o pěst výš.

Vymrštění horní paže dopředu

 • Symptomy: Pádlo se ve spodní ruce otáčí a mění se úhel pádla ve vodě.
 • Řešení: Zpevněte horní paži v lokti.

Napínání a zvedání ramen v silové fázi

 • Symptomy: Cítíte ztuhlost, bolí vás svaly a ztrácíte sílu.

Řešení: Spusťte ramena dolů a relaxujte

Generální partner

Pivovar Svijany

 

Generální partner pro závodní činnost

 

Partneři

 

 

 S podporou města Jablonec nad Nisou